Busconcept - luxury buses

Products

Design the Interior of your car

Home - Why choose Our company
Home - Why choose Our company

Why choose Our company

Following 15 years of experience in bus and coach production, active work in the automotive industry and dozens of successful investments in this sector, Tomasz Muszkiewicz – a Polish entrepreneur, investor and innovator – combined his greatest passion for automotive industry and the need to constantly improve and develop it.

Find out more

Contact Us Information

Investo T. Muszkiewicz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego
UE

Szanowni Państwo, nasz parter - firma Investo Tomasz Muszkiewicz, wprowadziła usługę dostępu do oprogramowania wspierającego konfigurację oraz wizualizację pojazdów w niskiej miesięcznej opłacie abonamentowej. Konfigurator stanowi nietuzinkowe narzędzie promocyjno-marketingowe. Nowa usługa stanowi odpowiedź na potrzeby podmiotów zajmujących się produkcją zindywidualizowanych zabudów samochodowych.  Szczegóły oferty znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej: https://busconcept.developer.co.pl/. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: pt@busconcept.eu

 

Oferta wdrożona została w związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0304/17 pt. „Rozwój oferty usługowej INVESTO Tomasz Muszkiewicz w wyniku wprowadzenia na rynek uniwersalnego konfiguratora zabudów samochodowych" w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamknij