Quality Policy

The most modern technologies and highly qualified employees fulfil all the crucial requirements, which a modern company might encounter. We have the best designing, optimization, control, analysis, verification and finishing tools at our disposal.

We support our clients anyway we can, throughout the process, as early as at the stage of developing new designs. Our constructors complete new projects and small alternations - depending on the Customer's request. Thanks to close cooperation with our clients, we are able to quickly and easily carry out all the necessary modifications. We produce all the bodies we make in accord with the Polish Standard and the ISO 9001-2015 European standard.

 

QUALITY POLICY
 • We guarantee that our quality management system will entirely meet your expectations.
 • We follow the requirements of the ISO 9001 international standard and all other applicable law regulations.
 • We train and educate our employees, thanks to which our regulations on maintaining quality keep being applied in practice.
 • We supervise all our products and processes to be able to fully meet our clients' expectations.
 • We continuously improve our quality management system to achieve long-term success.
SAFETY POLICY
 • We guarantee that our quality management system will entirely meet the expectations of our Customers.
 • We train and educate our employees, thanks to which our regulations on safety keep being applied in practice.
 • We continuously improve our product safety management system to achieve long-term success.
NATURAL ENVIRONEMENT PROTECTION POLICY
 • We guarantee that our environmental protection management system will entirely meet the applicable requirements.
 • We train our employees, thanks to which our regulations on environmental protection keep being applied in practice.
 • We regularly specify the aspects connected with the environmental protection at the purchase, production and development of the products as well as services, to define proper goals based on them.
 • Our aim is to minimize the environmental impact generated by our company and products.
 • We continuously improve our environmental protection management system to achieve long-term success.
 • We guarantee that our energy management system will entirely meet the requirements on energy efficiency.
 • We train our employees, thanks to which our regulations on energy are constantly applied in practice.
 • We regularly specify the aspects connected with the energy efficiency at the purchase, production and development of the products as well as services, to define proper goals based on them.
 • We constantly reduce our energy consumption by an effective use of natural resources.
 • We continuously improve our energy management system to achieve long-term success.
WORK SAFETY AND HEALTH PROTECTION POLICY
 • We guarantee that our Health&Safety management system is compliant with all the applicable regulations.
 • We train our employees, thanks to which our Health&Safety regulations are constantly applied in practice.
 • Our goal is to avoid injuries and illnesses in our employees as well as other people to whom the system applies.
 • We continuously improve our health and safety management system to achieve long-term success.

 

 1. Polityka Jakości

 

Celem Firmy jest świadczenie usług na najwyższym poziomie w realizacji indywidualnych potrzeb klientów. Ustanowiona przez Właściciela Polityka Jakości wyróżnia się następującymi cechami:

 

 • jest odpowiednia do celów realizowanych przez Firmę,

 

 • zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością,

 

 • tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości,

 

 • jest poddawana corocznym przeglądom i oceniania pod względem jej przydatności i w razie potrzeby aktualizowania.

 

Polityka Jakości została zaprezentowana Klientom Firmy na stronie internetowej Firmy.

 

Pracownicy Firmy zostali zapoznani z Polityką Jakości poprzez zakomunikowanie i omówienie jej treści na spotkaniu z pracownikami przez Pełnomocnika ds. SZJ. Papierowa kopia Polityki Jakości jest rozpowszechniona.

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Polityką jakości w INVESTO Tomasz Muszkiewicz jest umacnianie pozycji przedsiębiorstwa na rynku w zakresie produkowanych wyrobów i

świadczonych usług poprzez ciągłe doskonalenie i wzrost jakości.

 

-Realizacja produkcji i usług na poziomie pozwalającym na pozyskanie nowych

klientów i rynków zbytu.

-Monitorowanie przebiegu procesów produkcji i usług.

-Najwyższą wartością przedsiębiorstwa są klienci zewnętrzni i wewnętrzni.

-Analiza potrzeb klientów w celu sprostowania ich wzrastającym oczekiwaniom.

-Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces obniżenia kosztów własnych

i poprawę efektywności działania Firmy.

-Terminowe i bezwzględne wywiązywanie się z naszych zobowiązań.

 

 

 

-Szkolenie oraz podnoszenie kompetencji i świadomości pracowników.

-Systematyczny wzrost jakości produkcji i usług oraz badanie zadowolenia

Klientów

-Analiza Systemu Zarządzania jakością i ciągłe jego doskonalenie.

Tak ustalone cele jakości są realizowane poprzez :

 

 • stałe doskonalenie poziomu świadczonych usług poprzez wykorzystywanie ocen i opinii naszych klientów,

 

 • dokładne rozpoznanie potrzeb naszych klientów,

 

 • opracowanie, wdrożenie oraz rozwój Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 : 2015,

 

 • jednoznaczne przypisywanie odpowiedzialności,

 

 • zaangażowanie Właściciela w sprawy jakości poprzez nadanie jej priorytetu w działaniach firmy,

 

 • zatrudnianie kompetentnej, podnoszącej swoje kwalifikacje kadry,

 

 • realizowanie produkcji o oczekiwanych przez klienta parametrach.

 

Polityka jakości jest spójna z misją Firmy INVESTO „dobry wybór na drogi” oraz ze zdefiniowaną wizją “Jesteśmy silną ekonomicznie i wiarygodną Firmą w branży motoryzacyjnej”.

 

Właściciel firmy Investo deklaruje ciągłe doskonalenie systemu jakością, oraz że

polityka ta jest zakomunikowana, zrozumiana i stosowana w Investo, a także deklaruje osobiście zaangażowanie w skuteczną realizację tej polityki i jej celu.

 

Polityka dostępna jest dla zainteresowanych stron na stronie internetowej busconcept.eu.